“Kiwanis Newsroom”

Persbericht

Serviceclub Kiwanis Nederland publiceert haar footprint voor 2019

21 september 2020

Serviceclub Kiwanis Nederland brengt in ruim 30 jaar 100 miljoen bij elkaar om te investeren in kinderen die anders buiten de boot vallen.

Tijdens het digitaal congres van Kiwanis Nederland van 12 september is de uitslag bekend gemaakt van het onderzoek naar de footprint van Kiwanis Nederland in het jaar 2019.

De footprint maakt het totaal aan binnengebrachte middelen aangevuld met de waarde van eigen inspanningen zichtbaar en is daarmee een maatstaf voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Kiwanis.  In totaal is er bijna 2 miljoen bijeengebracht (sponsoracties, wijnverkoop, veilingen, jaarmarkten etc.).

Tevens is er door eigen leden 54 000 uur gewerkt voor tijdens en na al deze projecten.

De totale waarde is in 2019  ongeveer 3.6 miljoen euro.

Over Kiwanis

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap. Het motto van Kiwanis is "serving the children of the world". Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Manager Pers